5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 OKTÓBER
Nové
Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier

Veverička Evička a jej lesná oberačka

Veľká hra súbor 15 hier 

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach

Zdravá výživa


Človek a príroda:

- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika
 NOVEMBER

Hra Strašidelná Abeceda - Písmeno B

  • Autor: © ABC Materská škola
Interaktívna hra Strašidelná ABECEDA - Písmeno B - Pomenuj, farebne vyplň, zacvič a precvič si toto písmeno

Pracovné zošity ku hrám získate v Licencii 6


Pre každé nové spustenie hry stlač ľavý domček.
autor: © ABC

Dieťa vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. Identifikuje niektoré písmená abecedy. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Rozčlení zvolené slová na slabiky. Vyčlení začiatočnú hlásku slova. Pomenuje a zacvičí dané písmeno. Vyplňuje farebne obrázok. Vymýšľa slová na určené písmeno. Rozoznáva základné a zmiešané farby a farebné odtiene. Poznáva veľké a malé písmená Abecedy. Precvičuje si písaním dané písmeno. Plní jednotlivé úlohy v hre.
  

                                                   
Ukážky Nových hier - 
Maxi LICENCIA + Celý obsah stránky TU

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár