5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 OKTÓBER
LICENCIA 6 - Najvýhodnejšia ponuka

Nové hry v katalógu + pracovné zošity- Farebné Hodiny a čísla
Povolania - služby
Povolania - remeslá

Ako dedko repku ťahal

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach


Človek a príroda:
Veverička Evička a jej lesná oberačka
Veľká hra súbor 15 hier
- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier
Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Zdravie a pohyb:


Zdravá výživa
 NOVEMBER

Hra Presúvačka Farebné obrázky

  • Autor: © ABC Materská škola
Interaktívna zvuková hra s úlohami Presúvačka - Farebné obrázky - Presuň obrázky podľa farby
Pracovné zošity ku hrám získate v Licencii 6Hru môžeš hrať opakovane, pretože každým novým načítaním hry sa zmení poloha obrázkov aj poloha chlapcov na hracej ploche.
autor: © ABC

Dieťa poznáva a pomenuje základné farby. Priraďuje obrázky podľa farby. Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti ( farba). Rozvíja si slovnú zásobu. Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná. Určuje začiatočnú hlásku slova. Plní jednotlivé úlohy v hre.

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Časť: 2.Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasť:  3. Logika
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia - 
Podoblasti: 1.2 Artikulácia a výslovnosť2.1.2 Slovná zásoba
2.2.2 Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie
 
                                                   
Ukážky Nových hier - 
LICENCIA 6 - Nový školský rok TU

Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár