5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 OKTÓBER
LICENCIA 6 - Najvýhodnejšia ponuka

Nové hry v katalógu + pracovné zošity


Farebné Hodiny a tvary
- Farebné Hodiny a čísla
Povolania - služby
Povolania - remeslá

Ako dedko repku ťahal

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach


Človek a príroda:
Veverička Evička a jej lesná oberačka
Veľká hra súbor 15 hier
- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier
Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Zdravie a pohyb:


Zdravá výživa

Hra Matematika - Počítame s rybkou 1

  • Autor: © ABC Materská škola
Interaktívna zvuková hra s úlohami: Matematika - Počítame s rybkou 1 - Pomenuj čísla, vypočítaj príklady a presuň k nim rybku so správnym číslom.
"Vo vode si rybka pláva, s číslami sa rada hráva."

Pracovné zošity ku hrám získate v Licencii 6


Hru môžeš hrať opakovane, pretože každým novým načítaním hry (stlač ľavý domček alebo F5 – kurzor myšky musí byť mimo hracej plochy) sa zmení poloha obrázkov rybiek s číslami na hracej ploche.
autor: © ABC

Dieťa pomenuje zvieratko, určí jeho farbu a miesto výskytu. Zisťuje počet predmetov v skupine a rieši jednoduché úlohy súvisiacich s počtom. V obore do 10 určí počítaním po jednej počet objektov v skupine. Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou operáciou. Pomenuje čísla. Počíta príklady a priraďuje k nim správne číslo. Plní jednotlivé úlohy v hre.

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - 
Podoblasť: 1. Čísla a vzťahy
Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra - Časť: 2. Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda - Podoblasť: 3. Živočíchy
 
                                                   
Súvisiace projekty Matematika - Maxi LICENCIA + Celý obsah stránky TU
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár