5/5
 NA ABC PO MESIACOCH
 OKTÓBER
LICENCIA 6 - Najvýhodnejšia ponuka

Nové hry v katalógu + pracovné zošity


Farebné Hodiny a tvary
- Farebné Hodiny a čísla
Povolania - služby
Povolania - remeslá

Ako dedko repku ťahal

7 kruhov predškoláka
Veľká hra súbor 63 hier 

Projekty v jednotlivých oblastiach


Človek a príroda:
Veverička Evička a jej lesná oberačka
Veľká hra súbor 15 hier
- Kráľovná Jeseň
Jesenná príroda
- Jesenné počasie: Vietor
-
Jesenné počasie: Dážď
Jesenné Pexeso

Matematika a práca s informáciami:

Bodkolienka Lenka -
O číslach a lienkach

Veľká hra súbor 10 hier
Jesenné doplňovačky
- Jesenné Sudoku

Umenie a kultúra:

Pexeso Šarkany
Pexeso Farebné dáždniky
- Jesenné Maľovanky

Jazyk a komunikácia:


Jesenná grafomotorika

Zdravie a pohyb:


Zdravá výživa

HRA ADVENTNÝ VENČEK - Priraď podľa poradia - Voľná ukážka

  • Autor: © ABC Materská škola
Interaktívna hra Priraďovačka: Adventný venček - Zapáľ sviečky podľa poradia.
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami - Podoblasť: 2. Geometria a meranie
V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. Pomocou farby a určeného poradia priradí predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na určené miesto. Pomenuje základné a zmiešané farby. 

Pre zväčšenie a opätovné zmenšenie hry stlač pravý dvojdomček.

Hru môžeš hrať opakovane, pretože každým novým načítaním hry (stlač ľavý domček alebo F5 – kurzor myšky musí byť mimo hracej plochy) sa zmení poloha obrázkov v malých ikonách.
autor: © ABC

Pomenuj farby sviečok na venčeku a urči ich poradie. Vyber sviečku, urči jej poradie a priraď ju podľa poradia alebo farby rovnakej sviečky na venčeku. Pri správnom výbere sa sviečka na venčeku rozhorí. ( Deti môžu vyberať sviečky podľa určeného poradia alebo podľa farby).


Viac interaktívnych hier v tejto oblasti vám prinesie MAXI LICENCIA -  OBJEDNAŤ TU

 
matematika - geometria a meranie

Táto hra je zaradená v ŠVP - TU

 
Súvisiace hry VYBER A PRIRAĎ
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár